user_mobilelogo

BLOG

Azt mondják, hogy a vélemény olyan, mint a segglyuk. Mindenkinek van belőle. Ennek egy picit ellentmond, hogy a legtöbben ellenállhatatlan vágyat érzünk arra, hogy megosszuk másokkal. Engem valamilyen nagyon atavisztikus, mindannyiunkban jelenlévő igazságra és értelmességre való törekvés, a társaim iránt érzett aggodalom késztet erre hétről-hétre.
Az utóbbi sok évben szigorúan csak a magyar szerzői, alkotói és előadói társadalom hátrányára módosították a szerzői jogi törvényt. A falig hátráltunk, innen csak vagy kitámadni lehet, vagy ott pusztulni. Nagyon szépen kérem, hogy minden gondolkodni, szólni és cselekedni képes alkotó- és előadótársam hallassa hangját és véleményét! Arra kérem - az egyébként dicséretesen tökös - L. Simon László képviselő urat, a Parlament Kulturális Bizottságát és az NKA kurátorait, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket azért, hogy megerősödjön a jogdíjbeszedés és felosztás biztonsága, hogy megszilárduljon a jogdíjbeszedés jövője és hogy az állami szervekhez törvény által rendelt magánpénzekből szigorúan szakmai és művészeti szempontokat mérlegelve támogassanak kulturális tevékenységet és ne a már működő és a piacról is igen jól prosperáló gazdasági vállalkozások kapják ezt meg!
            Eljött az idő, hogy a magyar szellemi munka díjának védelmét megerősítsük a kocsmárosokból lett programszervezők és elvtelen, behízelgő üzleti szféra kizárólag haszonelvű érdekeivel szemben.
            Ellenkező esetben rövid távon összeomlik a magyar alkotóművészet és maradványain gyalázatos talpnyalók ülnek majd tort.
            Minden jogdíjban érintett fél fontolja meg és ne keverje, homályosítsa érdekei szerint a közvélemény előtt a következőket:

- A JOGDÍJ NEM ADÓ, HANEM SZELLEMI ALKOTÁSOK FELHASZNÁLÁSI DÍJA.

- A JOGDÍJ BESZEDÉSÉT ÉS FELOSZTÁSÁT ALAPVETŐEN MÁS - ÉS EGYMÁSSAL ELLENTÉTES - ÉRDEKBŐL KRITIZÁLJA A BEFIZETŐ ÉS A JOGOSULT. (A JOGOSULTAK -tehát a szerzők és előadók - azt szeretnék, hogy minél több jogdíjat szedjenek be és osszanak fel nekik. A befizetésre kötelezettek pedig azért háborognak, hogy ezt megússzák.) A két elégedetlenséget összemosni gonosz és kártékony demagógia!!!

- A JOGDÍJKÉNT BESZEDETT ÖSSZEG TÖRVÉNY SZERINT TELJES EGÉSZÉBEN A JOGOSULTAKAT ILLETI. NEM AZ ÁLLAMOT, NEM EGYÉB SZERVEKET, VAGY VÁLLALKOZÁSOKAT. MINDEN ILYEN TERMÉSZETŰ FELHASZNÁLÁS CSAK AKKOR LEGÁLIS EURÓPÁBAN, HA 100%-BAN JOGOSULTAKBÓL ÁLLÓ TESTÜLET DÖNT ERRŐL.
AMENNYIBEN A JOGDÍJ EGY RÉSZÉT AZ ÁLLAM MAGÁNAK KÖVETELI ÉS AZT NEM KIZÁRÓLAG JOGOSULTAKBÓL ÁLLÓ TESTÜLETTEL OSZTATJA SZÉT, AZ A SZELLEMI TERMÉKEKBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK PLUSZ ADÓJA! AKKOR IS HA EBBŐL KULTÚRÁT TÁMOGATNAK.

- MIVEL MINDEN ILYEN CÉLRA SZÁNT KÖZÖS JOGKEZELŐI (tehát magán) PÉNZT KÖTELEZŐEN AZ NKA-NAK KELL BESZOLGÁLTATNI, ÍGY MAGYARORSZÁGON MÁRA KVÁZI MEGSZŰNT A BÁRMIKORI KORMÁNYFÜGGETLEN KULTÚRA TÁMOGATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. EZ BELÁTHATATLAN VESZÉLYHELYZETBE ÉS KISZOLGÁLTATOTTSÁGBA SODORJA A GONDOLKODÓ MAGYAR EMBERT.
(AZ MEG EGYENESEN A MAGYAR ALKOTÓI TÁRSADALOM ARCULKÖPÉSE, HA PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS AZ ERRE HIVATOTT KOLLÉGIUM KIKÉRDEZÉSE NÉLKÜL ÉS SORON KÍVÜL TÁMOGATNAK FUTÓ, KORMÁNYKÖZELI ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKAT.)

- Követeljük azon állami kuratóriumi döntések ELŐZETES nyilvánosságra hozatalát, amelyek az elvont jogdíjakból soron kívül és egy-egy előadó támogatására tervez kifizetéseket!

 - A KORÁBBAN ELHANGZOTT - és az elvonást indokló egyik - CINIKUS KÖZPONTI VÉLEMÉNNYEL SZEMBEN A JOGDÍJ EGYÁLTALÁN NEM CSAK JOGTECHNIKAI ÉRTELEMBEN KÜLÖNBÖZIK AZ ADÓTÓL, HANEM LÉNYEGILEG: Amennyiben jogtechnikai kérdés, hogy az elvégzett munkáért járó bért fizetésnek, vagy támogatásnak hívjuk, amennyiben a szabadalmi díj csupán jogtechnikailag különbözik az adótól, csakis és kizárólag akkor lehet jogtechnikai kérdés a jogdíjak átminősítése adóvá. Alapvetően más természetű felhasználásról és a felhasználásért járó fizetségről van szó jogdíjak esetében! Az adó pedig közteherviselés, amit más törvények, máshogyan szabályoznak.