user_mobilelogo

A létezés egyik legfontosabb tényezőjének tartom, hogy milyen neműek vagyunk. Hiába is tagadnám, hogy szexista vagyok, de természeten nem olyan értelemben, ami alá-fölérendeltségi különbséget tenne a nemek között. Az élet gyönyörűségének tartom, hogy (legalább) kétfélék vagyunk és, hogy milyen bámulatos dolgokban nyilvánul ez meg nálunk, embereknél is. Számomra a kíváncsiság, a tudásvágy, a világosságra való törekvés és a szeretet is fontos attribútuma egy ember teljességének. Szeretek az lenni aki, ami vagyok, talán ezért sem éreztem még sosem azt, hogy bárcsak megint 20 éves lehetnék. Ha még 50 évig eltart ez az állapot, azt hiszem teljesen elégedett leszek.